Podpora firemních procesů (Business Process Management)

Zpřehledníme vaše interní agendy, zdigitalizujeme schvalovací procesy, snížíme chybovost a dobu prodlení, zvýšíme produktivitu, urychlíme zpracování dokumentů, a navíc pomůžeme se sdílením informací a znalostí mezi vašimi týmy. Doba papírová a emailová je dávno pryč, doba digitální zajistí dokonalý pořádek v řízení vaší firmy.

HR, finance, back office, schvalovací procesy… tyto a mnohé další činnosti je vhodné podpořit nástrojem, který umožní zaměstnancům spolupracovat na jednotlivých úkolech a výrazně tak zvýšit efektivitu jejich práce. Manažerům na druhé straně toto plnohodnotné workflow poskytuje detailní přehled o plnění zadaných úkolů a jejich vývoji kdykoliv a kdekoliv, k dispozici mají jednoduchý servisní portál a mobilní aplikaci. Každá firma potřebuje mít ve svých agendách pořádek a efektivitu – díky našemu workflow, které dokáže měřit metriky jednotlivých procesů a vyhodnocovat je v přehledných reportech, to pro vás bude hračka.

Příklady použití
Job description a požadavky na nového zaměstnance, žádost o dovolenou nebo nákup materiálu, schválení přijatých faktur, nabídky, smlouvy, projektu.

Benefity
Větší efektivita a menší chybovost, sdílení know-how, mobilní aplikace, manažerské reporty kdykoliv a kdekoliv.

#digitalizace #mobilita #efektivita #prehled

Nástroje pro řízení projektů

S našimi produkty budete mít přehled o všech parametrech vašeho projektu a budete schopni říct, jaké zdroje budete potřebovat nebo zda váš termín není ohrožen. I když trojúhelník vašeho projektu nebude dokonale rovnostranný, budete vědět proč se tak děje, a dostane vhodné informace k přijetí potřebných opatření. Máme zkušený a sehraný tým, který ví, jakými nástroji efektivně řídit projekty, jak nastavit týmovou spolupráci, přijímat a řešit zákaznické požadavky. Otestováno na vlastním týmu!

ICT, průmyslová výroba, výzkum a celá řada dalších oborů je dnes řízena projektově. Naše řešení vám umožní dodávat a řídit projekty zákazníků i interních odběratelů, ať už jste malá firma, startup nebo větší korporace. Řízení projektů a týmů je složitý proces, který lze zefektivnit a zpřehlednit řadou nástrojů. Pokud je dnes vaším hlavním nástrojem Word a Excel, přejděte v řízení na další úroveň. Všechna naše řešení jsme založili na produktech společnosti Atlassian, které patří ke špičce ve svém oboru, a mezi jejichž klíčové vlastnosti patří například propojení pohledu člena týmu, teamleadrů a projektového managera. Zároveň poskytují přehlednou podporu pro všechny úrovně team i project managementu, ať už se jedná o zadávání a sledování stavu úkolů, řízení zdrojů, vykazování pracovního času nebo plánování dovolených a kapacit.

Je samozřejmé, že pouhé řízení času nestačí, nástroje pro projektový management umíme propojit s Confluence, která vám umožní sdílení dokumentů, technických informací a znalostí a zároveň je místem, kde mají projekty vybudovány své vlastní portály.

Je váš projekt opravdu úspěšný? To lze snadno zjistit díky řízenému sledování jeho nákladů, výnosů a projektového cash flow. A to zdaleka není všechno. Do jednoho obrázku umíme propojit nejen delivery činnosti, ale i servis pro zákazníky tak, aby manažeři měli jednotný pohled na své týmy a jejich zaměstnanci nepracovali v několika systémech. Přístup z mobilních zařízení je samozřejmostí.

Benefity
100% kontrola nad celým projektem, efektivní plánování času, přehled o růstu či poklesu efektivity v odstraňovaní vad, přehled o plnění rozpočtu projektu a dodržování harmonogramu, řízená alokace zdrojů, přehled o dovolených, jednoduché sdílení informací

Nástroje
Jira Software, Confluence, Tempo timesheet, Tempo budeget a Tempo planner

#atlassian #tym #projectmanagement

Service Desk

Vaši klienti si zaslouží perfektní péči a díky skvěle nastavenému Service Desku se u vás budou mít jako v bavlnce a komunikace s nimi bude vždy spolehlivě fungovat. Servisní portál pro vaše zaměstnance? Není problém. A co říkáte na customizované reporty podle vlastního nastavení? My je využíváme pravidelně!

Servise Desk a servisní portál mají řadu výhod proti jiným řešením pro zákazníky i zaměstnance. Je samozřejmostí, že naše řešení umožňuje navrhnout a implementovat procesní workflow pro každý typ požadavku tak, aby se dostal do těch správných rukou a měřit definované cíle ve formě SLA. Ať už je pro vás ITIL standardní nástroj pro řízení procesů, nebo pouze vysněný cíl, servicedesk od nás založený na Atlassian je tím pravým řešením, které vám umožní držet vysoký zákaznický standard kvality a mít přehled o nahlášených požadavcích i dostupných zdrojích. Zastřešíme mnoho firemních komunikačních kanálů od telefonu po email a zpřehledníme nejen zpracování jednotlivých požadavků, ale i řízení odborných kapacit a sledování kvality odváděné práce. V každé firmě jsou lidské zdroje nejcennějším kapitálem, proto vybereme takové nástroje, které umožňují řídit servis a zároveň propojit tuto činnost s projekty tak, aby oba procesy tvořily kompaktní celek a umožnily tak efektivní řízení týmů.

Servisní portál pro zaměstnance není určen jen pro IT oddělení, ale ocenění ho i HR, mzdová účtárna a může být i nástrojem pro další firemní procesy jako je správa autoparku.

Benefity
Spokojený klient, transparentnost procesů a snížení nákladů na servis, vlastní reporty, centralizované zákaznické požadavky, jednotný pohled na potřebné zdroje, automatické měření SLA, sjednocení komunikačních kanálů.

Nástroje
Jira ServiceDesk

#servicedesk #customreport #spokojenyklient

Monitoring

Pokud jste přemýšleli o tom, co by se stalo, kdyby vaše aplikace přestaly fungovat, a vy jste nevěděli přesně, kde je chyba, je to správný začátek pro nasazení komplexního monitoringu. My vám rádi pomůžeme tuto myšlenku dotáhnout do zdárného konce. Monitoring se již delší dobu neomezuje pouze na infrastrukturu a servery, monitorovat můžeme všechny komponenty IT jako databáze, aplikace i celé business procesy, a to hloubky. Přehledný dashboard vám umožní real time pohled na podporu klíčových business procesů i stabilitu provozního prostředí.

Proaktivita, automatizace, pružnost a efektivita jsou slova, která by rád každý spojil se svou IT infrastrukturou a provozem. Jedním z předpokladů pro naplnění těchto principů je mít přehled o tom, co se vlastně v IT děje nebo dělo. Monitoring je jedním z našich základních produktových řešení, které vám umožní soustředit informace z celého IT prostředí do jednoho místa a tam je vyhodnotit. Na přehledném dashboardu, který uživatele nezahltí informacemi a grafy, budete mít kontrolu nad tím, co se děje uvnitř serverovny a jak vypadají koncové služby z pohledu vašich zákazníků a uživatelů. Monitoring není jen nástroj pro to vidět, kde je přesně problém a zacílit správně nápravné akce, ale i nástrojem pro plánování rozvoje infrastruktury. Monitoring umíme napojit na Servicedesk a jiná hlasová i SMS komunikační řešení. A pokud to pro vás bude zajímavé, uložíme sebrané informace do našeho řešení Log managementu, který vám umožní tyto informace analyzovat ve vzájemných vztazích. Tento produkt zkrátka přinese do vašeho prostředí systém a pořádek a zároveň bude ostřížím zrakem dohlížet na:
– Servery, síťové prvky a úložiště
– Virtualizační vrstvy a cloud
– Operační systémy
– Aplikační servery a aplikace
– Databáze
– Webové aplikace
– Non IT technologie – čidla, skenery, bezpečnostní systém

Benefity
Monitoring napříč technologickým centrem vaší společnosti, analýza a vizualizace statistik a ukazatelů výkonnosti, vyhodnocení potenciálních problémů v reálném čase, automatizace procesů nasazení monitoringu, eskalace a případná automatizovaná oprava problému.

Nástroje
Zabbix, ELK Stack, Icinga2

#komplexnimonitoring #stabilita #bezpecnybusiness

LOG Management

IT komponenty dnes generují obrovské množství informací. Tyto informace jsou nejčastěji ukládány ve formě logů, jejichž zpracování se neobejde bez pomoci specializovaného software. Bez takového nástroje je již téměř nemožné vidět informace ve vzájemných souvislostech a je nesmírně náročné na čas i pozornost IT specialistů. Naše řešení vám umožní nejen efektivně informace ukládat, třídit a prezentovat, ale pomůže i k dodržování nařízení GDPR a kybernetického zákona. LOG Management je systémem pro centralizované ukládání, správu a analýzu logů. S takovým systémem je snadné provést analýzu příčin kritických IT incidentů.

Informace z IT provozu mají vysokou cenu, a je třeba je mít k dispozici co nejdříve. Naše řešení LOG Managementu se postará o to, aby všechny informace z vašeho IT prostředí byly bezpečně uloženy pro budoucí analýzy a hledání příčin incidentů a problémů. Samotný sběr a uložení logů a informací z monitoringu však nestačí.Poskytneme vám robustní úložiště i flexibilní analytickou vrstvu s předpřipravenými výstupy jako například:
– Odezva jednotlivých aplikačních vrstev
– Přehled kapacitních ukazatelů serverů v čase
– Korelace mezi zatížením databáze a odezvou aplikací
– Přehled o přístupu k vašim systémům
– Korelace mezi jednotlivými událostmi

Analytická vrstva je uživatelsky velmi přívětivá a ve velkém množství informací vám umožní nalézt ty správné a zobrazit si je v přehledném grafu.

Bezpečnost a zabezpečení logů před neoprávněným přístupem je samozřejmostí.

Benefity
Centralizovaná správa a analýza logů, možnost zpřístupnit logy například vývojářům, možnost zpřístupnit logy například vývojářům.

#logmanagement #spravalogu #kritickaanalyza

Opensource

Podle jedné z definic se jako open source označují technologie, jejichž zdrojový kód byl poskytnut dalším vývojářům, kteří jej mohou studovat a většinou i upravovat a dále vylepšovat. A to nás baví! Jsme velcí fandové projektů postavených na open source technologiích – proto pro nás váš projekt nebude práce, ale zábava. Rádi vám poradíme, na kterých licencích a produktech můžete ve svých investicích ušetřit a nahradit je právě open source technologiemi, ke kterým vám poskytneme plnohodnotný support.

Řadě zákazníků jsme pomohli s přechodem z předražených licencovaných produktů na efektivnější licenční model ze světa open source. Naší specialitou je zejména svět Java, aplikační servery, databáze a monitoring.

Benefity
Významné snížení provozních nákladů, nulová investice na pořízení subskripcí, odstranění vendorlocku, snížení investic do IT infrastruktury, možnost významně rozšiřovat funkcionalitu v průběhu času díky otevření platformě.

Nástroje
HA aplikační cluster, FreeIPA (IDM), PostgreSQL, Mongo, Redis, Elasticsearch, Zabbix, AWX (Ansible)

#opensource #moneysaving

Atlassian licence

Poradíme vám optimální licenční model a pomůžeme s výběrem a implementací těch správných produktů pro řízení procesů, IT a sdílení znalostí. Díky našemu partnerskému statusu a téměř každodennímu kontaktu s touto komunitou navíc získáte super slevu při jejich nákupu.

Benefity
Přizpůsobení si daného produktu podle svých potřeb, zvýšení efektivity práce a transparentnosti projektů, automatizace opakovaných úkolů, snadnější plánování, zvýšení výkonu technické podpory, rychlá integrace s ostatními systémy, dodržování SLA

Nástroje

  • Jira stack – Jira Software, Jira Core, Hipchat a Stride, Bitbucket, Tempo, Confluence, Jira ServiceDesk, Statuspage, Bamboo, Trello

#nastrojeprotymy #spoluprace #komunikace #automatizace