Srovnání nákladů na licence Atlassian produktů

Poměrně dlouho si v našem týmu říkáme, že by bylo zajímavé porovnat nákladově jednotlivé Atlassian produkty podle typu produktu a předplatného. Proto jsme zpracovali analýzu ročních nákladů na držení Atlassian produktů Jira Service management a Software.

Pro čtenáře, který se dobře orientuje v problematice doporučujeme přejít na konec příspěvku, kde jsou grafy i Long Story Short.

Jak přistoupit k výběru produktu a minimalizovat náklady na předplatné

V oblasti cloud aplikací má samozřejmě porovnání nákladů on-premise řešení a cloud několik známých „ale“. Hlavní z nich je, že náklady na cloud v sobě zahrnují i provozní prostředí (infrastrukturu) a náklady na upgrade základního software, případně podporu. Na druhé straně v nákladech na provoz on-premise řešení je hodnota za smluvně garantovanou dostupnost, nezávislost a data residence. Je také pravdou, že obě platformy nabízejí neporovnatelné funkční možnosti, a zde vede zcela jednoznačně on-premise.

Ostrý manager a majitel tyto argumenty vezme v úvahu, ale ve finále se rozhodne podle toho, kolik zaplatí. Proto jsme se v rámci analýzy rozhodli vzít v úvahu jenom cenu „licence“, jednoduše – cash.

Nejdříve je potřeba uvést celou problematiku Atlassian nástrojů a formy jejich nabídky.

Základní kritéria pro výběr Atlassian řešení

Mnoho uživatelů Atlassian produktů zvažuje, do jaké platformy migrovat po ukončení podpory produktů z řady Server, které byly velmi oblíbené. Licence typu server byla velmi vhodná pro české podmínky menších a středních firem s několika desítkami až stovkami uživatelů. Navíc lze říct, že náklady na pořízení produktu z řady server byly zároveň relativně nízké s levnou podporou. Zákazníci používající Server licence stojí před nelehkou volbou, zda svoji platformu migrovat do cloudu a investovat do úprav nebo ji jen přesunout na jiný typ licence, tzv. Data center.

Potencionální zákazník, který by rád požíval produkty jako Jira, Confluence nebo Servicedesk má dnes několik možností. Není to jen volba mezi produkty jako je Jira Software, Service management nebo Work management. Uživatel musí zvolit také typ produktu, tedy, zda chce řešení on-premise, Cloud Standard nebo Premium. Předmětem rozhodování je také způsob platby, který výrobce umožňuje roční nebo u cloud měsíční. Rozhodnutí, kterou cestou se vydat, zahrnuje více dimenzí, které je třeba promyslet.

První dimenzí je volba mezi pokračováním v on premise variantě data center nebo migrací do cloud platformy s ohledem na kritérium, kterým je náročnost migrace. Ta přímo úměrně závisí na míře přizpůsobení platformy a složitosti její customizace a charakteru automatizací. Automatické migrační nástroje umožní migrovat standardní funkcionality, ale v řadě případů je třeba připravit nové řešení, protože cloud platforma je odlišný produkt. Při migraci je tedy třeba počítat s náklady na specialisty.

Důležitým bodem je funkcionalita.  Zákazník musí zvážit, zda mu stačí krabicové cloud řešení a jeho možnosti nebo chce mít platformu pod plnou kontrolou a v jeho rozhodování převáží cloud.

Volba správné produktové řady

V případě cloud platformy je důležité zvolit správnou produktovou řadu, protože všechny základní aplikace se prodávají v několika řadách. Pro české prostředí bude nejčastější volbou řada Standard nebo Premium. Produkty typu Standard mají omezenou funkcionalitu a úložiště i podporu a jsou určeny spíše pro menší zákazníky. Produkty řady Premium mají naopak více výhod, které jsou samozřejmě vyváženy vyšší cenou. Jako příklad můžeme uvést fakt, že například Jira Service management Standard nemá k dispozici konfigurační databázi a automatizace pouze na úrovni projektu, opak má edice Premium. U Jira Software je Standard edice omezená zejména v oblasti plánování a Resource managementu. Standard edice je tedy opravdový základ, který lze označit za low-cost a pro větší týmy není určena. Hlavní rozdíly naleznete na následujících odkazech:

On-premise řešení je z pohledu funkcionality jiný nástroj, který lze přirovnat více k Premium edici cloud, ale jeho nástroje a možnosti jsou na daleko vyšší úrovni. Je určen pro kompletní integraci do podnikového prostředí.

Dalším kritériem je počet uživatelů, které zákazník potřebuje. On-premisová řešení mají licenční balíčky a není jiné možnosti než nakupovat licence po nich za roční předplatné. U Jiry je to nejčastěji 500, 1000 nebo 2000. U Service Managementu je možné produkt využít od 50 uživatelů a další možnosti jsou 100, 250, 500, 750, 1000 atd. 

 U cloud produktů je situace podobná, nicméně balíčky uživatelů jsou menší, navíc je možné platit pouze za aktuálně využívaný počet uživatelů v měsíčním předplatném.

Analýza licenčních nákladů v oblasti Jira Service Managementu

Kolik nás tedy Atlassian produkt u jednotlivých variant bude stát ročně? Podívejme se nejprve na Service management formou grafu, kde jsou porovnání roční náklady produktů podle počtu uživatelů.

Nejlevnější variantou je low-cost Jira Service management Standard, méně umí=méně stojí. Podle analýzy se zdá, že až na instalace s malým počtem uživatelů do 25 je v ročním porovnání výhodnější vždy měsíční předplatné. Nicméně se najdou i neobvyklé výkyvy, kdy je měsíční varianta výhodnější i u většího počtu uživatelů. Od 25 do 50 uživatelů se k Standard variantě trochu přiblížilo on-premise řešení. Nicméně zde opravdu porovnáváme hrušky a jablka, protože low-cost varianta je opravdu osekaná.

Viditelné schody v grafech jsou způsobeny prodejem předplatného v balíčcích, kdy do určitého počtu uživatelů je z pohledu ročních nákladů výhodnější měsíční platba a pak zase roční.

U Cloud Premium řešení je situace obdobná a průběh úrovně nákladů podle počtu uživatelů má obdobné charakteristiky. Zde je však zajímavé zejména srovnání s on-premise produktem Data center, která i s lepší funkcionalitou poskytuje z pohledu nákladů na předplatné výraznější úsporu v hodnotách až větších desítek tisíc dolarů ročně.  

Analýza nákladů na předplatné Jira Software

Dalšímu srovnání jsme podrobili Jira Software a výsledky shrnujeme na druhém grafu:

Zde je srovnání mezi low-cost a plným řešením obdobné. Data center řešení je pak výhodnější od 300 uživatelů s malým výkyvem okolo intervalu 500-600.

V případě 500 uživatelů se data center dá pořídit za stejnou hodnotu jako Cloud Standard.

Long Story Short

Z naší nákladové analýzy produktu Jira Software by měl malý tým startovat vždy na cloud řešení. Od 300 uživatelů je třeba vážit zejména, zda funkčně stačí Standard nebo je vhodnější plnohodnotné řešení Premium či on-premise.

V případě Jira Service management je situace trochu jiná. Pomiňme týmy do 25 řešitelů, kde je to z pohledu nákladů jasné pořadí Standard Cloud, Premium Cloud a Data center. U většího počtu uživatelů, než je 25 je třeba zejména posuzovat požadovanou funkcionalitu a náklady, zde se zdá, že on-premise řešení má výrazně vyšší přidanou hodnotu s nižšími náklady.

Resumé: pro zvolení správné varianty je potřeba vždy rozbor odborníka, který pomůže doporučit nejvhodnější variantu, často navíc zákazník používá oba produkty zároveň a rozhodnutí není tak jednoduché jako námi analyzovaná data.

Na naší firemní stránce Linked-In zanedlouho uveřejníme podobnou analýzu pro Confluence a porovnání Jira platforem Service management, Software a Work management. Pokud nás budete sledovat, dostanete informace z první ruky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *